Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, WE WSPÓŁPRACY Z KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI W ZAWIERCIU przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, OBJĘTEJ HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ, OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI EDUKACYJNEJ "DZIECI UCZĄ RODZICÓW", w której uczestniczy już 2500 SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z CAŁEJ POLSKI (WIĘCEJ O AKCJI: WWW.EDU.CRL.ORG.PL), a także pod hasztagiem #DzieciUcząRodziców na Facebooku.

Zależy nam na tym, by film "BEZPIECZEŃSTWO DZIECI – 10 PORAD POLICJANTA" dotarł do jak największego grona odbiorców.


Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE


Z WYRAZAMI SZACUNKU,

Dawid Wiejata - koordynator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"

Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie  złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego „Zapusty – szalone dni”. Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy JST niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania.

Uwagi odnośnie załączonej oferty można składać za pośrednictwem poczty internetowej samorządu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w jego siedzibie.

Od 3 lutego do 2 marca 2020 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Zwrot będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego, który wynosi obecnie:

100 litrów x ilość ha użytków rolnych x 1,00 zł

oraz

30 litrów x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła x 1,00 zł

–  w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego  w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

  Wnioski wraz z fakturami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, pok. nr 20. Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Pieniądze wypłacane będą w miesiącu kwietniu 2020 r. (po otrzymaniu dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego), gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Formularze do pobrania znajdują się w zakładce "Pliki" lub na stronie BIP Miasto i Gmina Cieszanów w zakładce "Ogłoszenia 2020".