Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie

spisrolny.gov.pl.

Rachmistrzowie dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:

22 279 99 99 lub 22 666 66 62

Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada 2020 roku.

Miejscowość Stary Lubliniec od 2017 roku uczestniczy w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2017-2020. W dniu 28.08.2020 r. została podpisana umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi. Boisko zostanie pokryte sztuczną nawierzchnią, ogrodzone, a teren wokół zostanie utwardzony. Całość zadania wyniesie 353 010 zł.

W 2019 r. dzięki środkom z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 Gmina Cieszanów otrzymała dofinansowanie na budowę oświetlenia boiska.

W tym roku również zostanie dofinansowane część prac tj. wykonanie podbudowy boiska.

Pozostałą część Gmina pokryje ze środków własnych.