Akcje Poboru Krwi 2016

Co roku w miesiącach letnich rośnie deficyt krwi w całym kraju. W naszym regionie ilość krwi monitoruje Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Klub honorowych dawców krwi „Florian” przy Zarządzie Oddziału M-G ZOSP RP w Cieszanowie w porozumieniu z Dyrekcją RCKIK w Rzeszowie oraz honorowymi krwiodawcami ustalili na rok 2016 trzy akcje poboru krwi w terminach 19.05.2016 r., 21.07.2016 r. oraz 22.09.2016 r.. w godzinach 9:00-12:00 przy Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie.

Pierwsza akcja w tym roku odbyła się w dniu 19.05.2016 r., na nasz apel odpowiedziało 41 osób, jednak wysokie wymagania zdrowotne stawiane przez zespół pobierający krew spełniło tylko 15 osób, które oddały łącznie 6,75 litra krwi. Ci którzy podzielili się tak cenną tkanką to: Maria Czetyrbok, Lidia Ważna, Marek Leja, Kamila Leja, Michał Świtalski, Ryszard Ciepły, Mariola Kulczycka, Bożena Zygarlicki, Zygmunt Styczeń, Tomasz Smoliniec, Andrzej Zadworny, Zdzisław Zadworny, Marcin Zaborniak, Piotr Janiszewski, Karol Smoliniec.

Kolejna akcja miała miejsce w dniu 21.07.2016 r., tym razem chętnych do oddania krwi było 25 osób i tym razem chwilowe niedyspozycje organizmu dopuściły tylko 15 osób, które oddały 6,75 litra krwi, a byli to: Bożena Zygarlicki, Dominika Sitarz, Kamila Leja, Tomasz Smoliniec, Zygmunt Styczeń, Michał Świtalski, Łukasz Duda, Marcin Zaborniak, Paweł Zaborniak, Andrzej Zadworny, Antoni Jabłoński, Wojciech Buczek, Robert Sopel, Karol Smoliniec, Marcin Załuski.

TERMINY POBORU KRWI W 2019 R.

10.04.2019 (środa) godz. 9:00-12:00


12.06.2019 (środa) godz. 9:00-12:00


11.08.2019 (niedziela) godz. 10:00-13:00


16.10.2019 (środa) godz. 9:00-12:00

.


Pobór będzie odbywał się przy Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie w godz. 9:00 - 12:00.

DATA POWSTANIA KLUBU HDK "FLORIAN"
20.06.2012 R.

ZARZĄD KLUBU
PREZES - Stanisław Janiszewski
WICEPREZES - Zygmunt Styczeń
SEKRETARZ - Leszek Kurdziel
SKARBNIK - Dariusz Szajowski
CZŁONEK - Edward Pokrywka
CZŁONEK - Paweł Sanok