Radni kadencji 2018-2023

 1. Adam Zaborniak – Przewodniczący Rady
 2. Marian Ciepły – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Andrzej Skiba – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 4. Zbigniew Kurdziel – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 5. Piotr Bielko – Przewodniczący Komisji Budżetowej
 6. Bożena Zygarlicki – Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu
 7. Zdzisław Kociołek – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
 8. Mieczysław Krawiec –Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
 9. Jan Bielecki
 10. Bogusław Bundyra
 11. Barbara Dragan
 12. Wiesław Kossak
 13. Marek Leja
 14. Michał Świtalski
 15. Kazimierz Wolanin