Tytuł projektu „Dostępny Cieszanów”

Program „Dostępna przestrzeń Publiczna”

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem niniejszego projektu jest: zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób z naruszoną sprawnością słuchu, wzroku, ruchu oraz niepełnosprawnością intelektualną do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, usług publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów do 30.09.2024 na podstawie:

- Budowy windy dla zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku, w tym w szczególności dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

- Zakupu pętli indukcyjnej niezbędnej dla osób korzystających z aparatu słuchowego dla osób z naruszoną sprawnością słuchu.

- Zakup i instalacja planów tyflograficznych na stojaku dla osób z naruszoną sprawnością wzroku.

- Zakup urządzenia: zegara i kalendarza dla osób z trudnościami poznawczymi i osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Planowane dofinansowanie: 271 107,58 PLN, przy całkowitej wartości zadania 339 295,78 PLN.

 

Zadania zrealizowane w ramach projektu przyczynią się do usunięcia barier:

Bariery fizyczne i architektoniczne, techniczne: Winda umożliwia łatwy i bezpieczny dostęp do różnych pięter budynku, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnościami takie jak osoby na wózkach inwalidzkich, z problemami z poruszaniem się, lub starsze osoby, mogą swobodnie poruszać się po budynku bez konieczności pokonywania schodów.

Winda przyczyni się do likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami, takich jak:

Bariery sensoryczne: Osoby niewidome lub z ograniczonym wzrokiem mogą mieć trudności w lokalizowaniu klatek schodowych i drzwi wejściowych.

Bariery komunikacyjne: Osoby niesłyszące lub z trudnościami w mowie mogą mieć trudności w porozumiewaniu się z pracownikami budynków publicznych, np. w sprawach urzędowych. Winda pozwala na bezpośredni kontakt z pracownikami budynku.

Bariery informacyjno komunikacyjne i dostępu do całej przestrzeni budynku:

Te bariery zostaną zniwelowane poprzez zakup i instalację planów tyflograficznych na stojaku dla osób z naruszoną sprawnością wzroku

Umożliwione zostanie zwiększenie samodzielności w poruszaniu się po urzędzie.

Bariery zostaną zniwelowane również dla osób z trudnościami poznawczymi i osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Bariery w komunikacji i bariery w dostępie do usług publicznych dla osób korzystających z aparatu słuchowego dla osób z naruszoną sprawnością słuchu zostaną zniwelowane poprzez pętlę indukcyjną, która pomaga osobom z uszkodzeniem słuchu, w szczególności noszącym aparaty słuchowe, lepiej słyszeć dźwięki w miejscach publicznych

Poprawa orientacji dla osób z chorobami otępiennymi, demencją poprzez instalację zegara i kalendarza.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

  1. Budowa windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych:
  2. Roboty rozbiórkowe /podłoga, wyburzenia, wywóz gruzu/.
  3. Roboty budowlane /podłoga i płyta betonowa pod podnośnikiem/.
  4. Podjazd dla NP, chodnik, cokół.
  5. Elementy wyposażenia /podnośnik i pochwyty, drzwi/.

 

  1. Zakup pętli indukcyjnej niezbędnej dla osób korzystających z aparatu słuchowego
  2. Zakup i instalacja planów tyflograficznych na stojaku
  3. Zakup urządzenia: zegara i kalendarza dla osób z trudnościami poznawczymi i osób niepełnosprawnych intelektualnie