Most The Most - Strona Fundacji

Spichlerz dworski w Nowym Siole to budynek, który jest laureatem I Konkursu „Nasz Zabytek”, a nagrodą jest 1 milion złotych dofinansowania na remont zabytku.

13 czerwca nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Cieszanów a Fundacją Most the Most w sprawie dofinansowania rewaloryzacji budynku. Na jej podstawie Gmina Cieszanów otrzyma od fundacji dotację na pracę związane z pracami renowacyjnymi.

Na uroczystości obecni byli między innymi : Brygida Ślabska – prezes Fundacji Most the Most, Mirosław Szczęśniak –Dyrektor Rozwoju regionu Pionu Relacji i Rozwoju BGK Region Podkarpacki, Alicja Markowicz – podkarpacki oddział BGK, Marcin Kurnik – prezes fundacji Q.

Burmistrz Zdzisław Zadworny wraz z Brygidą Ślabską oraz Mirosławem Szczęśniakiem zasadzili również 7 biało-czerwonych jabłonek w ramach ogólnopolskiej akcji promowania Polski i polskiego trybu życia organizowanej przez fundacje State of Poland.