W celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, przypominamy, że utrzymywanie zwierząt domowych  nie może być szkodliwe dla innych osób.


Ważne jest by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach, a w szczególności:

- prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy,

- o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi,

- nie wprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (lecznice itp.), 

- nie wprowadzaniu psów na teren placów zabaw. 

 

Ponadto zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu”. W przypadku podejrzenia, że właściciel niewłaściwie traktuje zwierzę prosimy zgłaszać ten fakt Policji lub w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.
Istotnym jest też problem zwierząt postrzeganych jako bezdomne. Należy pamiętać, że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i dłużej. Niewskazane jest by w tym czasie (wiosna i wczesna jesień) dokarmiać jakiekolwiek wałęsające się psy oraz nadgorliwie zgłaszać interwencję do Urzędu, że pies jest bezdomny. Tym bardziej psów tych nie można zamykać na terenie swojej nieruchomości. Zwierzę w końcu samo odejdzie i wróci do swojego właściciela, o ile nie jest dokarmiane.

W wyjątkowych sytuacjach (tylko w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców – gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców) Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do Schroniska. Przypadki faktycznie bezdomnych psów (nieagresywnych) należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. Przekazując zgłoszenie należy podać swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia oraz nr kontaktowy. 

Przypadki psów agresywnych, atakujących przechodniów (jeśli wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia) bezzwłocznie należy zgłaszać na Policję, która interwencję tą przekaże weterynarzowi działającemu na zlecenie Gminy, a ten przy pomocy specjalnego sprzętu schwyta zwierzę, (w razie potrzeby przebada i pozostawi na obserwacji) oraz odwiezie do schroniska.

Od tych mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej nieruchomości schronienie oraz wyżywienie, zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca gdzie zapewniono im wyżywienie. Postępując jednak w ten sposób (t.j. chwilowo przygarniając psa i dożywiając go) zostanie mu odebrana szansa powrotu do domu. 

Dlatego bardzo ważne jest by informować Policję lub Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie o przypadkach nieodpowiedzialnych właścicieli, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec nich, a także uniknięcia kosztów interwencji weterynarza i oddania psa do schroniska.

Przede wszystkim miejmy świadomość, że Schronisko dla bezdomnych zwierząt to chyba najsmutniejsze zwierciadło ludzkiej bezduszności. W ostatnich kilku latach z terenu naszej gminy do Schroniska trafiło kilka psów, których losy potoczyły się różnie. Pocieszający jest fakt, że część zwierząt została zaadoptowana przez ludzi dobrego serca, którzy dali im kolejną szansę na lepsze i godne życie To wcale nie jest trudne. Wystarczy skontaktować się ze schroniskiem dla zwierząt w Zamościu.

* * *

Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności, a także wrażliwość na cierpienie zwierząt, pamiętając, że "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę".

Umieszczenie zwierząt bezdomnych w Schronisku dla Zwierząt w Zamościu może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta i Gminy Cieszanów

Rynek 1

37-611 Cieszanów

tel. (16) 631 10 76

 

Posterunek Policji w Cieszanowie 

Mickiewicza 1

37-611 Cieszanów

tel. (16) 632 83 71

 

Przychodnia Weterynaryjna Mazurek Konrad

Podwale 1

37-611 Cieszanów

tel. (16) 631 10 21; 602 302 201