Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Domu Nestora w Cieszanowie

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  – edycja 2024, który finansowany jest
z Funduszu Solidarnościowego.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza aplikować o przyznanie w/w środków.