15 maja 2024r. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZIN

„Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”

Złota reguła etyczna

ZAPROSZENIE

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie

serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w Grupie Wsparcia dla Rodziców, którzy przeżywają trudności opiekuńczo- wychowawcze i poprzez prawidłowe postawy rodzicielskie chcą mieć znaczny wpływ na wychowanie i rozwój dziecka.

Temat przewodni spotkania:

„Postawy rodzicielskie i ich wpływ na wychowanie i rozwój dziecka”!

Termin spotkania                                                                                          Miejsce spotkania

15 maj 2024r. (środa)                                                                        budynek Biblioteki, pokój nr 5

godz. 15.00- 16.00.                                                            (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt.: „Fundusz Usług Rozwojowych II - wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie FEPK.07.09 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr i jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w  Rzeszowie.

Podpisanie umowy na realizację zadnia pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych uzupełniających sieć dróg publicznych – poprawa bezpieczeństwa na terenie przygranicznym” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja 8/2023/2744/Polski Ład z dnia 09.05.2024r.

W dniu 9 maja 2024 roku Gmina Cieszanów podpisała umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie ul. Parzniewska 10na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych uzupełniających sieć dróg publicznych – poprawa bezpieczeństwa na terenie przygranicznym”. Podczas podpisywania umowy oprócz przedstawicieli Gminy (Zdzisław Zadworny - Burmistrz, Anna Stanowska - Skarbnik) i wykonawcy (Maciej Łukaszek - Dyrektor Techniczny Oddział Rzeszów) obecny był Pan Piotr Olszówka przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego - opiekun na województwo podkarpackie Programu Polski Ład.

Wartość podpisanej umowy opiewa na sumę 10 186 085,36zł, przy czym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 5 999 250,00 zł