Szanowni Mieszkańcy Gminy Cieszanów,

Gmina Cieszanów rozpoczęła prace nad stworzeniem strategii rozwoju „Nowa Ścieżka Rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów – Cieszanów 2030”. To dokument niezwykle istotny dla funkcjonowania naszej gminy w perspektywie kolejnych lat. Chcemy wyznaczyć cele strategiczne i wskazać kierunki rozwoju w poszczególnych obszarach. Dokument jaki powstanie, będzie stanowił narzędzie planowania w perspektywie do 2030 roku.

Szanowni Państwo,

 Miasto i Gmina Cieszanów rozpoczęła proces opracowania „Nowej ścieżki rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów- Cieszanów 2030”. Efektem prac trwających od czerwca do października 2021 roku będzie dokument stanowiący podstawę do wdrażania prac inwestycyjno-rozwojowych w perspektywie do 2030 roku.