Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na

olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać  faktury VAT

 w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie

od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

 

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

 oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek

przeliczeniowych bydła

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”,

które odbędzie się dnia 30 grudnia 2021 r. o godz. 14:00 w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Sobieskiego 8 w Cieszanowie  w trakcie którego będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.