Cieszanów, dnia 16.11.2022 r.

 

Konsultacje zarządzono i przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr LVI/425/2022 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia
7 października 2022 r. poz. 3588) oraz Zarządzenia Nr 114/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 26.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Dąbrówka i Doliny.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 02.11.2022 r. do 14 11. 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na premierę filmu dokumentalnego "Ostastnia bitwa 6. Dywizji..." z udziałem prof. Andrzeja Olejki.
Co wiemy o jej udziale w walkach w Kampanii wrześniowej 1939 r.?
Jej typowo małopolskie pułki piechoty i artylerii, biły się przez 20 dni na trasie od Pszczyny po Wielki Las pod Lubaczowem. Jej bitwą o wszystko była bitwa o Radłów i mosty na Dunajcu, a potem rozkaz dla dywizji kierował ją coraz bardziej na Wschód. Do Lwowa do którego zmierzano dywizja nie doszła, kapitulując w rejonie Nowe Sioło, Chotylub, Podemszczyzna. Warto przejechać cały szlak bojowy dywizji by zrozumieć w jakich warunkach się bił, ginął i szedł do niewoli żołnierz, który w 1939 r. dał z siebie wszystko dla obrony Rzeczpospolitej, a uległ przeciwnikowi o kilkakrotnej przewadze w ludziach i sprzęcie.
Produkcja Rohan Multimedia Andrzej Olejko
Scenariusz i reżyseria Andrzej Olejko
Zdjęcia i montaż Jan Gajewski

Za nami uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Cieszanowie.
Gminne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:30 - młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieszanowie wraz z nauczycielami przygotowała montaż słowno-muzyczny.
O godzinie 11:00 w Kościele pw. Świętego Wojciecha w Cieszanowie odprawiona została uroczysta msza święta, sprawowana przez ks. dziekana, dr. Stanisława Solilaka. Po mszy, przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Cieszanowa maszerowano w kierunku cieszanowskiego rynku, gdzie odbyła się dalsza częśc uroczystości. Odegrano i odśpiewano uroczyście Mazurka Dąbrowskiego, powitano przybyłych gości. Kolejnym punktem programu było złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem na cieszanowskim rynku. Wartę honorową pod pomnikiem pełnili cieszanowscy harcerze.