Gmina Cieszanów realizuje projekt pod nazwą „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynku‼
Ostateczny termin mija 30 czerwca.
Ci którzy nie spełnią obowiązku mogą zostać obciążeni karą pieniężna nawet do 5 000 zł ‼

bgk4
bgk1
bgk2
bgk3
bgk4
bgk1
bgk2
bgk3