Radni kadencji 2024-2029

 1. Adam Zaborniak – Przewodniczący Rady
 2. Marian Ciepły – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Andrzej Skiba
 4. Zbigniew Kurdziel
 5. Piotr Bielko
 6. Zygmunt Lesiczka
 7. Zdzisław Kociołek
 8. Mieczysław Krawiec
 9. Jan Wolanin
 10. Bogusław Bundyra
 11. Łukasz Wolanin
 12. Kołodziej Tadeusz
 13. Marek Leja
 14. Michał Świtalski
 15. Jacek Zając