Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów przedstawia Radzie Miejskiej
w Cieszanowie  raport o stanie Gminy Cieszanów za rok 2022. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Masz 25 lat – wykonaj cytologię! Masz 50 lat – wykonaj mammografię! Cytomammobus Fundacji SOS Życie w Cieszanowie.

Kobiety powinny wykonywać regularnie profilaktyczne badania: cytologię i mammografię. Okazją będzie przyjazd CytoMammobusu Fundacji SOS Życie w terminie od 14 do 20 czerwca. Wystarczy zadzwonić pod numer 17 582 40 60 i umówić się wcześniej, na konkretną godzinę, aby nie czekać w kolejce. Do akcji zaprasza Burmistrz Zdzisław Zadworny

9 Czerwca 2023 r (piątek) dzień ten zgodnie z zarządzeniem Burmistrza MiG Cieszanów - został wyznaczony jako wolny od pracy.