Rządowy Fundusz Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

Beneficjent: Gmina Cieszanów

Wartość całkowita projektu:                                   358 998,87 PLN*
Kwota dofinansowania:                                           351 818,89 PLN

*Kwoty na dzień 02.07.2024r.