Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

 

Beneficjent: Gmina Cieszanów

Wartość całkowita projektu:                                      10 186 085,36 PLN *

Kwota dofinansowania:                                                5 999 250,00 PLN

*Kwoty na dzień 09.05.2024r.

 

Termin realizacji projektu: 5/2024 – 11/2025

Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę zdegradowanych dróg gminnych stanowiących połączenie terenów mieszkaniowych wykluczonych komunikacyjnie. Projekt wpisuje się w program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowana rozbudowa dróg gminnych polega na wykonaniu wzmocnienia i poszerzenia podbudowy oraz nowej nawierzchni ulepszonej o nośności 10 t na oś.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • „Przebudowa drogi gminnej ul. Wolności w Cieszanowie w km od 0+000 do 0+133",
 • „Przebudowa drogi gminnej ul. Łucji Charewicz w Cieszanowie w km od 0+004 do 0+075",
 • „Przebudowa drogi gminnej łącznik od ul. Warszawskiej do ul. Skorupki w Cieszanowie w km od 0+000 do 0+236",
 • „Przebudowa drogi gminnej ul. Krasińskiego w Cieszanowie w km od 0+000 do 0+092",
 • „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Cieszanowie w km od 1+067 do 1+137",
 • „Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Armii Krajowej w Cieszanowie na działkach o nr ewid. 4800, 4877",
 • „Przebudowa drogi gminnej ul. Kupcza w Dachnowie w km od 0+006 do 0+141",
 • „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dachnowie w km od 0+000 do 0+110",
 • „Przebudowa drogi wewnętrznej w Dachnowie od ul. Zakarczma w kierunku Nowego Sioła w km 0+000 - 0+200",
 • „Przebudowa drogi gminnej w Niemstowie do Łęgowej w km 1+000 – 1+330”,
 • „Przebudowa drogi na Osiedlu w Chotylubiu w km od 0+000 do 0+085",
 • „Przebudowa drogi na Osiedlu w Chotylubiu w km od 0+000 do 0+132",
 • „Przebudowa drogi na działce nr 1244 w Nowym Siole w km od 0+000 do 0+140",
 • „Przebudowa drogi na działce nr 1252 w Nowym Siole w km od 0+000 do 0+105",
 • „Przebudowa drogi na działce nr 1274 w Nowym Siole w km od 0+000 do 0+105",
 • „Przebudowa drogi na działce nr 89/8 w Nowym Siole w km od 0+000 do 0+110",
 • „Przebudowa drogi do sołtysa w Folwarkach w km od 0+000 do 0+211",
 • „Przebudowa drogi na działce 309/4 w Folwarkach w km od 0+000 do 0+081",
 • „Przebudowa drogi na działce 474/9 w Gorajcu w km od 0+000 do 0+061",
 • „Przebudowa drogi do kapliczki w Gorajcu w km od 0+000 do 0+564",
 • „Przebudowa drogi gminnej nr 105003R w Starym Lublińcu w km od 0+000 do 0+063",
 • „Przebudowa drogi do Żyły w Starym Lublińcu w km od 0+000 do 0+142",
 • „Przebudowa drogi do Wingerta w Starym Lublińcu w km od 0+000 do 0+233 wraz z sięgaczem o dł. 90 mb",
 • „Przebudowa drogi na działce nr 769 w Nowym Lublińcu w km od 0+000 do 0+207",
 • „Przebudowa drogi na działce nr 790 w Nowym Lublińcu w km od 0+000 do 0+210",
 • „Przebudowa drogi na działce nr 747/4 w Żukowie w km od 0+000 do 0+127 ",
 • „Przebudowa drogi na działce nr 902 w Żukowie w km od 0+000 do 0+079 ",
 • „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1343 i 1344 w Nowym Siole (Smereczyna) w km 0+000 - 0+360,
 • „Przebudowa drogi gminnej Doliny - Nowy Lubliniec w km 0+000 – 0+250",
 • „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 320/16 na Osiedlu w Starym Lublińcu",
 • „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 621/21, 612/82, 612/131 na Osiedlu w Nowym Lublińcu",
 • „Przebudowa drogi gminnej Nr 105027R ul. Rynek w Cieszanowie w km 0+008 - 0+328 (320 mb)"
 • „Przebudowa drogi gminnej Kowalówka - Gorajec w km 2+839 - 3+366 (527 mb) na działce o nr ewid. 475/1 w miejscowości Gorajec".

 

Całkowita długość przebudowy odcinków dróg gminnych 6,144 km.