Beneficjent: Gmina Cieszanów

Wartość całkowita projektu:                                   3 234980,80PLN*
Kwota dofinansowania całego projektu:                3073231,76PLN*

*Kwoty na dzień 18.04.2023r.

 

Termin realizacji całego projektu: 4/2023 – 12/2024

Zadanie obejmuje budowę i przebudowę starej i wysłużonej sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowych na osiedlach mieszkalnych po zdegradowanych terenach poprzemysłowych. Oprócz ww. modernizacji i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zadanie obejmuje modernizację: - ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 4320/56, 4320/58, 4321, 4897/6, 4897/1, 4897/2, 4897/3, 4897/4, 4897/5, 4897/7, 4897/8, 4897/9, 4897/10, 4897/11, 4897/12, 4897/13, 4897/14, 3227, 3226 w m. Cieszanów, gm. Cieszanów,
 2. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kowalówka na działkach o nr ewid. 896/2, 893, 587, 329/5, 329/21, 329/7, 329/8, 329/19, 329/10, 329/11, 329/12, 329/13, 329/22, 329/23, 329/15 położonych w miejscowości Kowalówka na rzecz Gminy Cieszanów ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów,
 3. Przebudowa sieci wodociągowej z rur AC  200 na rury PCV  225 w m. Nowe Brusno na działkach o nr ewid. gruntu 2577, 2576, 2569, 2565/1, 2565/2, 2554 na rzecz Gminy Cieszanów ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów,
 4. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Lubliniec na działkach o nr ewid. 88, 87, 83, 82, 81 położonych w miejscowości Nowy Lubliniec na rzecz Gminy Cieszanów ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów,
 5. Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Lubliniec i Cieszanów gm. Cieszanów na działkach o nr ewid.: 257/8, 257/35, 257/36, 257/38, 257/31, 257/34 położonych w m. Nowy Lubliniec i na działce nr ewid. 4779 położonej w m. Cieszanów na rzecz Gminy Cieszanów ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów,
 6. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dachnów na działkach o nr ewid. 1903/6, 2858, 1665, 1664,1663 w miejscowości Dachnów na rzecz Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów,
 7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Osiedla Podwale w Cieszanowie
 8. Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym do istniejącego sklepu spożywczo – przemysłowego w miejscowości Kowalówka – II etap,
 9. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cieszanów na działkach o nr ewid.: 4864, 3868/3, 3855, 3856, 3857/2,3857/1 położonychw miejscowości Cieszanów na rzecz Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów,
 10. Przebudowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych  200 na rury PCV  200w m. Cieszanów na działkach o nr ewid. gruntu 4893/1, 4893/3 na rzecz Gminy Cieszanów ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów,
 11. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Chotylub – Gorajec wraz z wymianą sieci wodociągowej na osiedlu Gorajec na działkach nr ewid: 611/72, 418, 402/2, 402/1, 400/2, 393, 382, 368, 340, 61, 56, 55 położonych w miejscowości Chotylub oraz na działkach nr ewid.: 499, 439, 580, 437/2, 437/4, 437/3, 444/5, 444/3, 444/4, 445/5, 445/4, 445/3, 445/2, 445/1, 448, 449, 452, 453, 457, 458/2, 458/1, 461, 462, 463, 464, 467/1, 468/1, 471/1, 472, 474/34, 475/3, 480/4, 480/3, 480/2, 481/2, 482/1, 488, 490/12, 474/13, 474/14, 474/16, 474/19, 474/8, 474/7, 474/23, 474/9, 474/22, 474/28, 474/29 położonych w miejscowości Dąbrówka (obręb Gorajec) na rzecz Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów,
 12. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanów i Nowe Sioło na działkach nr ewid: 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298/1, 4298/2, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 2163/2, 2160, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311,4245, 4243, 4244/1, 4244/2, 4242, 4241, 4240, 4280/2, 4286, 4287 położonych w miejscowości Cieszanów i na działkach nr ewid.:

72/2, 1194 położonych w miejscowości Nowe Sioło na rzecz Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów,

 1. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niemstów na działkach nr ewid.: 9/8, 715/2, 720/5, 719/2, 719/5, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/11, 719/12, 719/13, 719/14, 719/15 położonych w miejscowości Niemstów na rzecz Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów,
 2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych 200 na rury PCV 200 w m. Nowe Sioło na działkach o nr ewid. gruntu 125/19, 125/14, 125/13, 125/12, 125/11, 125/10, na rzecz Gminy Cieszanów ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów
 3. Modernizacja ujęcia wody w Polance Horynieckiej na dz. nr we. 3283/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Polanka Horyniecka, gm. Horyniec-Zdrój,