Beneficjent: Gmina Cieszanów

Wartość całkowita projektu:                                   6 678 224,67 PLN
Kwota dofinansowania całego projektu:                4 978 000 00,00 PLN

Termin realizacji całego projektu: 4/2020 – 06/2023

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 105035R w Dachnowie ul. Leśna, ul. Południowa,ul. Podlas, w km 0+000 - 1+165,
 2. Przebudowa drogi gminnej w Dachnowie ul. Miasteczko, w km 0+000 - 0+200,
 3. Cieszanów, Oś. Podwale część południowa, łącznie 940 mb,
 4. Przebudowa drogi gminnej nr 105009R Chotylub - Dąbrówka w km 0+000 - 2+145,
 5. Przebudowa drogi gminnej nr 105008R Doliny przez wieś w km 1+745 - 2+345,
 6. Przebudowa drogi gminnej Nowy Lubliniec - Huta Różaniecka w km 1+627 - 2+227,
 7. Przebudowa drogi gminnej nr 105002R Stary Lubliniec - Ułazów w km 3+250 - 4+320,
 8. Przebudowa drogi gminnej nr 105007R Niemstów (droga do lasu) w km 0+000 - 1+015,
 9. Przebudowa drogi gminnej Folwarki - Ciesznów (Pańska) w km 0+440 - 1+440,
 10. Przebudowa drogi gminnej Nowe Sioło droga k. cmentarza w km 0+195 - 0+495,
 11. Przebudowa drogi gminnej Rudka (do Wójciaka) w km 0+000 - 0+204.

 

Całkowita długość przebudowy odcinków dróg gminnych: 9,239 km.