ZARZĄDZENIE NR 47/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW z dnia 28.04.2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania
nazwy ulicy w Cieszanowie zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej
(dz. nr ewid.: 4646/13, 4647/2, 4650/6, 4651, 4648/2, 4650/7, 4652/2, 4636, 4629, 4576)

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Wraz ze Stowarzyszeniem Szczep Niezłomnych z Rzeszowa i Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie , serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Marszu na Orientację, już po raz trzeci organizowanej w Gminie Cieszanów.

Marsz na Orientację odbędzie się w Gorajcu w sobotę - 23 kwietnia.

Marsze na orientację to świetna zabawa, niosąca ze sobą sprawdzenie swojej umiejętności posługiwania się kompasem i mapą, czyli zwyczajne orientowanie się w terenie.

Zapraszamy Państwa, do utworzenia patroli wraz z młodszymi uczestnikami, zapisywania dzieci w szkołach do których uczęszczają, jak również do mobilizacji w prywatnych grupach patrolowych.