Do Dziennego Domu Seniora „Senior+” w Chotylubiu trafi 3 nowe laptopy i 3 tablety. To efekt uzyskanego dofinansowania w konkursie na realizację zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów. . Wysokość przyznanych środków to 19 050,00 zł.

Dzięki „Cyfrowym Klubom Seniora” osoby starsze dowiedzą się, jak bezpiecznie cieszyć się dobrodziejstwem Internetu.