Ogromna liczba darczyńców, woluntariuszy i organizacji humanitarnych  powoduje, że trudno zauważyć środowiska, które regularnie wspierają inicjatywy społeczne z swoich składek członkowskich. Myśliwi zawsze byli i są aktywni w wspieraniu cennych inicjatyw. Nie mogło ich zabraknąć również w akcji pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Eskalacja konfliktu w Ukrainie zmusiła setki tysięcy obywateli tego kraju do pozostawienia swoich domów i ucieczki. Polacy terenów przygranicznych bez zastanowienia ruszyli do pomocy oferując jedzenie oraz schronienie.

Kiedy konflikt zbrojny przybierał na sile i coraz więcej uchodźców przekraczało Polską granicę władze oraz mieszkańcy Gminy Cieszanów wraz z innymi przygranicznymi gminami zorganizowały się do udzielania wsparcia uchodźcom.

„e-Należności” to internetowy serwis umożliwiający Państwu przeglądanie stanu rozliczeń z Urzędem Miasta i Gminy Cieszanów i dokonywanie za jego pośrednictwem wpłat na poszczególne zobowiązania.
Za pomocą tego portalu możecie Państwo zapoznać się z danymi będącymi podstawą naliczenia należności.