Doposażenie placówek typu „Senior+” w tym Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+”

Dzięki „Cyfrowym Klubom Seniora” osoby starsze dowiedzą się, jak bezpiecznie cieszyć się dobrodziejstwem Internetu.

Zakupiony sprzęt pozwoli na podniesienie ich kompetencji w zakresie podstaw obsługi komputera. W ramach czasu spędzanego w Dziennym Domu Senior + w Chotylubiu  w obecności opiekunów seniorzy będą szkoleni z obsługi laptopa i tabletu, Internetu, elektromobilności, dostępu m.in. do profilu zaufanego, indywidualnego konta pacjenta, e-recepty, wyszukiwania informacji, porad, obrazów, usług bankowych, korespondencji elektronicznej.