OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą
Nr XXXII/7/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały Nr XXXIII/15/2017
z dnia 24 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkania w ramach prac nad Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, które odbędą się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie (budynek dawnego kina) przy ul. Sobieskiego 6, zgodnie z następującym harmonogramem:

21 marca 2017 r.

– spotkanie warsztatowe dla mieszkańców podobszaru rewitalizacji I (osiedle Nowe Sioło) – godz. 11:00;

– spotkanie warsztatowe dla mieszkańców podobszaru rewitalizacji II (osiedle Stary Lubliniec) – godz. 13:00;

22 marca 2017 r.

– warsztaty dla partnerów rewitalizacji – godz. 15:00.

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji (załącznik 1 i 2).

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 3) można składać do dnia 24 marca 2017 r.
w następujących formach:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,

c) bezpośrednio do pokoju nr 19 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach pracy Urzędu.