W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji (załącznik 1 i 2).

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 3) można składać do dnia 24 marca 2017 r.
w następujących formach:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,

c) bezpośrednio do pokoju nr 19 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Z poważaniem,

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Załączniki:

  1. Mapa wyznaczonego podobszaru rewitalizacji I.
  2. Mapa wyznaczonego podobszaru rewitalizacji II.
  3. Fiszka projektowa.