Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza interesariuszy rewitalizacji na wywiady grupowe w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, które odbędą się w dniu 25 stycznia 2017 roku, w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanów, ul. Sobieskiego 6, zgodnie z następującym harmonogramem:

Projekt „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023" pod linkiem - kliknij tu : http://www.rewitalizacjagminycieszanow.pl/

ANKIETA Rewitalizacjaw Gminie Cieszanów- DOCX

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Cieszanów

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Cieszanów