OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Cieszanów

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Cieszanów

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących ww. obszarów.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 28.12.2016 r. do dnia 27.01.2017 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.

b) drogą korespondencyjną na adres Urząd Miasta i Gminy Cieszanów,
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.

c) bezpośrednio do pok. nr 19, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
w godzinach pracy Urzędu.

  1. 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
  2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne są od dnia 28.12.2016 r.:

– w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, w pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu;

– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org)oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Z poważaniem,

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Załączniki:

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszarów Miasto i Gmina Cieszanów - PDF

Formularz zgłaszania uwag obszary Cieszanów - PDF

Formularz zgłaszania uwag obszary Cieszanów - DOCX

Poglądowa mapa obszaru zdegradowanego

Poglądowa mapa podobszaru rewitalizacji I

Poglądowa mapa podobszaru rewitalizacji II

Projekt uchwały - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Cieszanów - PDF

Projekt uchwały - obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Cieszanów - DOCX