INFORMACJA

W związku z sygnałami, które przekazują mieszkańcy Miasta i Gminy Cieszanów związanymi z podawaniem się różnych osób i firm za przedstawicieli Miasta i Gminy Cieszanów i przekazywaniu przez nich informacji na temat zapisów do dofinansowania (remonty, zakup OZE, program Czyste Powietrze) informujemy, że wspomniane osoby nie współpracują z Gminą w ramach wspomnianych projektów! Wszelkie materiały umieszczone w skrzynkach pocztowych czy przekazywane osobiście, NIE SĄ rozprowadzane przez Urząd Miasta i Gminy Cieszanów.

Wszelkie wątpliwości dotyczące osób, które przedstawiają się jako pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wyjaśni Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów – tel. +48 16 6311076

Informacje dotyczące projektów OZE oraz Czyste Powietrze uzyskać można u Pana Daniela Ciepłego, pracownika Urzędu MiG Cieszanów, pod numerem telefonu +48 16 6328686.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz.U. z 2023 poz. 2674), stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminach:

- od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

- od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. wraz z fakturami VAT lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2024r. do 31 lipca 2024 r.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej: https://cieszanow.pl/ w zakładce „Pliki” lub otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie  do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłaty będą realizowane (po otrzymaniu dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego) w terminach:

– do 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
– do 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

z a p r a s z a

przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na spotkanie, które odbędzie się dnia 7 lutego 2024 roku  (środa) o godz. 16:00, w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.

Celem spotkania będzie umówienie spraw bieżących, współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz powołanie komisji konkursowej.

 

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Członkowie RLGD "Roztocze"

 

Mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w ankiecie, która pomoże nam opracować nową lokalną strategię rozwoju. Wasza opinia ma kluczowe znaczenie, dlatego liczymy na Waszą aktywność i wypełnienie ankiety.

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/f/1wpNKYbM 

Ankieta jest krótka i zrozumiała dla każdego. Jej celem jest poznanie Waszych potrzeb, oczekiwań i sugestii dotyczących dalszego rozwoju naszej społeczności. Dzięki zebranym informacjom będziemy w stanie skierować nasze działania w odpowiednim kierunku, dbając o Wasze najważniejsze sprawy.

Podjęliśmy się tego zadania w celu lepszego reprezentowania Waszych interesów

i tworzenia kompleksowej strategii, która odzwierciedli Wasze potrzeby. Chcielibyśmy zbudować wysokie poczucie wspólnoty, dbając jednocześnie o rozwój gospodarczy, ochronę środowiska, edukację, dalszy rozwój i dywersyfikację gospodarstw rybackich i inne dziedziny życia, które mają kluczowe znaczenie dla naszego regionu.

Wasze zaangażowanie poprzez wypełnienie ankiety pozwoli nam zbadać różne aspekty

i lepiej zrozumieć Wasze priorytety. Będziemy mogli odpowiednio dostosować nasze programy i inicjatywy, aby podwoić wysiłki na rzecz naszej społeczności.

Dlatego dziś zachęcamy Was do poświęcenia chwili i wypełnienia ankiety. Niezależnie od tego, czy jesteście nowi tutaj, czy już od dłuższego czasu mieszkacie w naszej okolicy, Wasze zdanie ma znaczenie. Tworzymy tę strategię wspólnie, opierając się na Waszych rzeczywistych potrzebach.

Wierzymy w siłę dialogu i partycypacji każdego mieszkańca. Wypełnienie ankiety to jedna z ważnych form aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu naszej wspólnoty. Dlatego prosimy o Wasz wkład i udział w tym procesie.

Dziękujemy za Wasze cenne opinie i zaangażowanie. Liczymy na Waszą zaufaną współpracę i jesteśmy przekonani, że dzięki naszej wspólnej pracy osiągniemy sukces

i jeszcze lepszą przyszłość dla wszystkich mieszkańców.

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/f/1wpNKYbM

Serdecznie dziękujemy!