Dzisiaj mija 44. dzień wojny w Ukrainie. Rosyjska agresja militarna nie słabnie, walki ciągle trwają, a ofiary liczone są w tysiącach.

Od samego początku Gmina Cieszanów aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu wspieranie uchodźców. Bardzo aktywnie działają Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Cieszanów. Lokalne działaczki od razu zorganizowały akcję pomocową w postaci przygotowywanych kanapek oraz gorących posiłków dla przekraczających granicę uchodźców.

W miniony weekend rozpoczęła się ogólnopolska operacja „czysta rzeka”, której celem jest sprzątanie rzek i ich okolic.Coroczna akcja została uroczyście otwarta koncertem lwowskiego muzyka Gordiya Starukha w cieszanowskiej cerkwi.
Instrumentalista od 2009 r. zajmuje się wyrobem drewnianych instrumentów muzycznych. Jest samoukiem. Wykonuje m.in. liry korbowe – instrumenty smyczkowe, popularne już w średniowieczu i renesansie.
Aby zdobyć bilety wstępu, należało przynieść co najmniej 5 kilogramów artykułów spożywczych, które trafią na Ukrainę.
Wykonawca dzięki swojej muzyce stworzył w cerkwi wyjątkowy klimat.

Do dnia 31.03.2022 r. mieszkańcy Gminy Cieszanów deklarujący udział w projekcie „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” dofinansowanym w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe” potwierdzili swoje uczestnictwo w przedsięwzięciu.

W celu realizacji dostawy i montażu rodzaju, ilości i mocy planowanych instalacji OZE
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza nabór uzupełniający głównie na kotły C.O. na biomasę i kolektory słoneczne.

Kryteria ustalenia  kolejności na liście rezerwowej uczestników zgodnie z regulaminem naboru do projektu /biorąc pod uwagę wcześniej zadeklarowane instalacje przez mieszkańców/:

  1. w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montaż jednocześnie kotła na biomasę i jakiejkolwiek innej instalacji,
  2. w następnej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montaż tylko kotła na biomasę,
  3. w następnej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montażkolektorów słonecznychi jakiejkolwiek innej instalacji,
  4. w następnej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montażtylko kolektorów słonecznych,
  5. w następnej kolejności na listę rezerwową wpisywane będą pozostałe osoby, które już potwierdziły swój udział w projekcie i mają zamiar dokonać zmian w zadeklarowanych instalacjach – zgodnie z regulaminem naboru