9 Czerwca 2023 r (piątek) dzień ten zgodnie z zarządzeniem Burmistrza MiG Cieszanów - został wyznaczony jako wolny od pracy.

Podpisanie umowy na realizację zadnia pn. „Budowa przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej Gminy Cieszanów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja 2/2021/1963/Polski Ład z dnia 04.04.2023r.