Witamy! Rozpoczynamy wielkie odliczanie do najlepszego festiwalu w Polsce!!! 😁😆😎
Już za tydzień 18 czerwca 2022r. startujemy z imprezą!
Na początek przedstawiamy godzinowa rozpiskę wydarzeń muzycznych 🙂
Śledźcie nas! Mamy dla was mnóstwo niespodzianek i atrakcji nie tylko dla fanów Rocka 😎

   Miasto i Gmina Cieszanów, Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów, Gmina Horyniec-Zdrój, oraz Miasto i Gmina Narol tworzące wraz z powiatem lubaczowskim Związek Powiatowo-Gminny „Ziemia Lubaczowska” opracowują wspólną strategię rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030.Będzie to dokument strategiczny określający potrzeby tego obszaru oraz cele rozwojowe i projekty niezbędne do realizacji w celu osiągnięcia wypracowanych założeń.

    Dokument ten umożliwia skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata
2021–2027. W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, oraz Przedstawiciele Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” przygotowują wstępne założenia i kierunki rozwoju, które stanowić będą punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. W związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami, aktualnymi potrzebami oraz określenie Państwa opinii w zakresie dalszego kierunku rozwoju Partnerstwa Roztocze. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ - Partnerstwo ROZTOCZE (Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów, Gmina Horyniec-Zdrój, Miasto i Gmina Cieszanów, Miasto i Gmina Narol)

 Ankietę będzie można wypełnić do dnia 04.08.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do określenia kierunków rozwoju dla wskazanych powyżej obszarów.