Eskalacja konfliktu w Ukrainie zmusiła setki tysięcy obywateli tego kraju do pozostawienia swoich domów i ucieczki. Polacy terenów przygranicznych bez zastanowienia ruszyli do pomocy oferując jedzenie oraz schronienie.

Kiedy konflikt zbrojny przybierał na sile i coraz więcej uchodźców przekraczało Polską granicę władze oraz mieszkańcy Gminy Cieszanów wraz z innymi przygranicznymi gminami zorganizowały się do udzielania wsparcia uchodźcom.

„e-Należności” to internetowy serwis umożliwiający Państwu przeglądanie stanu rozliczeń z Urzędem Miasta i Gminy Cieszanów i dokonywanie za jego pośrednictwem wpłat na poszczególne zobowiązania.
Za pomocą tego portalu możecie Państwo zapoznać się z danymi będącymi podstawą naliczenia należności.

Wojewoda Podkarpacki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, wskazując placówki wychowania przedszkolnego i szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.