Infolinia prowadzona przez Fundację Vis Salutis, świadczącą telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych skutkami COVID-19

(tel. 888 960 980, 888 900 980, codziennie w godzinach 10:00-18:00).

Gdzie szukać wsparcia?

 • Osoby objęte leczeniem powinny skontaktować się z poradnią i uzyskać szczegółowe informacje o możliwości zdalnego kontynuowania terapii. Listę placówek leczenia uzależnień można znaleźć pod tym adresem: http://parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa.
 • Osoby, które nie miały możliwości rozpoczęcia leczenia, ale otrzymały już konkretny termin pierwszej wizyty, mogą odbyć ją telefonicznie lub online. Aby ustalić szczegóły, należy skontaktować się z daną placówką.
 • Przez większość dnia wsparcie można uzyskać na infolinii Anonimowych Alkoholików: tel. 801 033 242 (czynna codziennie w godz. 8:00-22:00).
 • Wspólnota AA prowadzi także mityngi online (m.in. za pośrednictwem Skype oraz Google Meet). Pełną listę oraz daty spotkać można znaleźć na stronie www.aa24.pl/pl/mityngi-on-line.
 • Platforma Helping Hand pozwala użytkownikom skorzystać z porady specjalisty za pośrednictwem​ czata oraz wideorozmowy. Na czacie można także porozmawiać z innymi osobami zmagającymi się z uzależnieniem – to okazja do wspierania się i wymiany doświadczeń. Szczegóły pod adresem: www.hh24.pl.

Rejestracji można dokonać anonimowo, a podstawowa wersja aplikacji jest darmowa.

 • Kontrolę nad uzależnieniem ułatwia także aplikacja Nałogometr 2.0 dostępna pod adresem: www.nalogometr.pl/pl/.

Wsparciem w utrzymaniu abstynencji może być także oglądanie filmów poświęconych tej tematyce oraz czytanie publikacji. Przydatne materiały znajdują się m.in. na stronach www.parpa.pl czy www.aa24.pl. W internetowych księgarniach można znaleźć także wiele książek ekspertów od terapii uzależnień.

Bezpłatne dyżury w sprawach dotyczących problemów alkoholowych, cyberprzemocy oraz przemocy w rodzinie dla mieszkańców miasta Cieszanów

 • Punkt Wsparcia Psychoterapeutycznego budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie pok. 3 w każdy poniedziałek w godzinach od 8 do 12 oraz porady telefoniczne pod numerem telefonu 787 766 028

 

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem – zadzwoń!

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
„NIEBIESKA LINIA”

800 12 00 02

Telefon jest bezpłatny i jest czynny całą dobę
www.niebieskalinia.info
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
skype: pogotowie.niebieska.linia (również w języku migowym)

 

Pamiętaj, że przemoc nie skończy się sama.
Specjaliści z Pogotowia „Niebieska linia” mogą Ci pomóc.
Zadzwoń!

 

Wniosek na leczenie do pobrania po kliknięciu w jeden z poniższych linków:

wniosek (wersja Word)

wniosek (wersja pdf)

Izolacja sprzyja nadużywaniu alkoholu, który bardzo często towarzyszy przemocy.
Negatywne SKUTKI izolacji - POCZUCIE BEZKARNOŚCI u sprawców przemocy domowej!
Do przemocy dochodzi w domach, które wcześniej nie doświadczały tego problemu...
Jeśli CZUJESZ ZAGROŻENIE w swoim związku pobierz BEZPŁATNĄ aplikację TWÓJ PARASOL!

 • Po uruchomieniu do złudzenia przypomina program do sprawdzania pogody, który niemal każdy ma na swoim telefonie. Dzięki temu zapewnia użytkownikom NIEZBĘDNĄ DYSKRECJĘ,
 • Dzięki funkcji "notatnik" szybko zrobimy zdjęcie, nagramy film lub głos, który później będzie mógł posłużyć jako materiał dowodowy,
 • Aplikacja daje nam możliwość szybkiego wybrania TELEFONU ALARMOWEGO w nagłych przypadkach,
 • Program umożliwia też DOSTĘP do BAZY organizacji oferujących WSPARCIE osobom DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ.

W obecnej sytuacji, kiedy to osoby doznające przemocy zostały zamknięte ze swoimi oprawcami w domach to BARDZO WAŻNE!

#stopprzemocy #reaguj #niebądźobojętny

Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. DZ.U. z 2015 r., poz. 1286).

Do ustawowych zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów);
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.

Podstawą działalności Komisji jest uchwalany corocznie przez Radę Miasta Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

MKRPA podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności:

 1. przeprowadza rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami mającymi problem alkoholowy,
 2. kieruje na badania do lekarza biegłego, z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby zainteresowanej, w celu uzyskania opinii, czy faktycznie występuje uzależnienie,
 3. składa wnioski do sądu o poddanie leczeniu w przypadku odmowy poddania się leczeniu odwykowemu.

 

 

 

Działania w zakresie profilaktyki problemowej:

 1. opiniuje oferty programowe składane corocznie przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, których propozycje są ujęte w projekcie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (GPPiRPA) i są zgodne ze standardami współczesnej profilaktyki,
 2. prowadzi działania monitorujące przebieg realizacji programów i działań profilaktycznych finansowanych w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 3. opracowuje metody ewaluacji programów profilaktyki oraz pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie dla świetlic i obozów socjoterapeutycznych, oraz prowadzi ewaluację w oparciu o te metody.

Działania w zakresie kontroli przestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:

 1. przeprowadzają kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń w punktach sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
 2. opiniują wnioski w zakresie zgodności lokalizacji punktu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz informują, czy dana placówka ubiegająca się o zezwolenie mieści się w limicie punktów ustalonych w drodze uchwały,
 3. organizują działania mające na celu ograniczenie dostępności do alkoholu.