Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie podjął decyzję o przyznaniu dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Lublińcu w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W ramach przyznanej dotacji kwota wsparcia 11 000,00 zł wynosiła do 100% kosztów kwalifikowanych zadania. Umowa została podpisana w dniu 22.06.2023 r.

Efekt rzeczowy zadania został wskazany w wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zawartym we wniosku o dofinansowanie.

W ramach otrzymanej dotacji Ochotnicza straż Pożarna w Nowym Lublińcu zakupiła sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji w terenie, między innymi wyposażenie osobiste strażaka, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej.

 

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

w Nowym Lublińcu