Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. 399) art. 6 ust. 1 pkt. 2 każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Cieszanów.     

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 2 i ust. 5a, 5aa oraz 5ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. 399) wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje posiadanie umów, o których mowa w ust. 1 i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1 mówiącego, że  właściciel  nieruchomości który nie jest obowiązany do ponoszenia opłaty na rzecz gminy jest obowiązany do udokumentowania umowy na odbiór odpadów komunalnych z   gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej. Na   podstawie  art.  3  ust.  3 pkt  3   ustawy  z  dnia 13   września    1996 r.   o   utrzymaniu   czystości  i porządku  w gminach Gmina obowiązana  jest  prowadzić  ewidencję  umów   zawartych  na  odbieranie  odpadów  komunalnych  od właścicieli    nieruchomości,   w  celu   kontroli  wykonywania   przez   właścicieli    nieruchomości  i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

W  związku z powyższym  właściciele  nieruchomości  niezamieszkałych  zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, po otrzymaniu wezwania zobowiązani będą zgłosić się do tutejszego Urzędu Gminy celem okazania kopii umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi w dowolnej formie:

osobiście w godzinach pracy urzędu. od godz. 7°°- 15°° poniedziałek, środa, czwartek, we wtorek  od godz. 7°°- 16°° i piątek . od godz. 7°°- 14°° sala operacyjna nowy budynek Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia  15.05.2024 r.

bądź wysłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub  ePUAP,

listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów