Numer konta bankowego do opłat za odpady komunalne:

06 9101 1042 2004 4400 0039 0055