OGŁOSZENIE BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  CIESZANÓW
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023-2030”


Burmistrz Cieszanowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Cieszanów na lata 2023-2030”.
Konsultacje obejmują obszar całej gminy Cieszanów i są skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Cieszanów. Konsultacje odbędą się od dnia 20.02.2024 r.
do 27 marca 2024 r. w formie elektronicznej i pisemnej składania uwag i opinii do projektu opracowania z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych określonego w załączniku do zarządzenia.

Formularz konsultacji społecznych można pobrać:

- pod niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów www.cieszanow.pl,  a także www.bip.cieszanow.akcessnet.net,
- w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1 37-611 Cieszanów, pokój nr 14.

Wypełniony formularz konsultacji należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2024 r. do godz. 15.00.
1) drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów) na adres: Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów.
2) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3) osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1 37-611 Cieszanów pokój nr 14

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów, w sali na piętrze w dniu 14.03.2024 r. o godz. 16.00

Uwagi i opinie złożone po upływie 27.03.2024r. po godzinie 15:00 pozostaną bez rozpatrzenia. 
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy i mają charakter opiniodawczy.

Cieszanów, dnia 20.02.2024 r.

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, iż przystąpił do realizacji Programu "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024 finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Rządowy Program Klub powstał w Ministerstwie Sportu i Turystyki w 2016 r. Każdego roku tysiące małych i średnich Klubów sportowych otrzymało bezpośrednie wsparcie z Ministerstwa. Dzięki temu programowi Kluby mogły częściowo dofinansować wyjazdy dzieci na obóz sportowy, opłacić wynagrodzenie dla trenera czy zakupić sprzęt sportowy.

W 2022 roku w wyniku konkursu ofert Operatorem Krajowym Rządowego Programu Klub zostało Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie.

Podkarpackie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie wiele uwagi poświęca na zachęceniu i pomocy w rozpropagowaniu w/w programu. Dzięki dużemu zaangażowaniu w woj. podkarpackim w 2022 roku dotację otrzymało 675 Klubów a w 2023 r. dotację otrzymało 695 Klubów na łączną kwotę 7.840.000 zł (najwięcej ze wszystkich województw w kraju).

Wyrażamy przekonanie, że wspólne działanie w upowszechnianiu Programu Klub sprawi, że w 2024 roku pozyskamy jeszcze większe środki dla większej ilości Klubów z terenu województwa podkarpackiego co przyczyni się do dalszego rozwoju we wszystkich środowiskach.

Informujemy, że w Podkarpackim Zrzeszeniu LZS w Rzeszowie można pozyskać dodatkowe informacje pod numerem infolinii 888-636-021 w godz. 10.00-15.00 oraz na stronie internetowej www.rzadowyprogramklub.pl