Od dnia 10 lipca 2023r. ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
na następujące:

 

- poniedziałek – od godz. 700 do godz. 1500

- wtorek – od godz. 700 do godz. 1600

- środa – od godz. 700 do godz. 1500

- czwartek – od godz. 700 do godz. 1500

- piątek - od godz. 700 do godz. 1400

 

Budowa instalacji technologicznych, przesyłowych i obiektów pomocniczych niezbędnych do eksploatacji gazu z odwiertów Nowe Sioło - 1 i Mielniki - 1” dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie odwiertów Nowe Sioło – 1, Mielniki - 1, KGZ Lubaczów”.