Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  – edycja 2024, który finansowany jest
z Funduszu Solidarnościowego.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza aplikować o przyznanie w/w środków.

Wsparcie doradcy !

 Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w ramach projektu „Dotacja – szansą dla mnie!” organizuje wsparcie doradcy. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej: osób planujących podjąć działalność gospodarczą i osób prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, liderów organizacji pozarządowych i ich partnerów społecznych oraz osób chcących skorzystać ze środków unijnych.

Najbliższe wsparcie doradcy/konsultacje zaplanowano w terminie 16 sierpnia 2023 r.,
w przypadku dużej ilości zgłoszeń zostanie wyznaczony kolejny termin.

Wsparcie doradcy !

 Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w ramach projektu „Dotacja – szansą dla mnie!” organizuje wsparcie doradcy. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej: osób planujących podjąć działalność gospodarczą i osób prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, liderów organizacji pozarządowych i ich partnerów społecznych oraz osób chcących skorzystać ze środków unijnych.

Najbliższe wsparcie doradcy/konsultacje zaplanowano w terminie 25 lipca 2023r.,
w przypadku dużej ilości zgłoszeń zostanie wyznaczony kolejny termin.

 Spotkania będą miały charakter indywidualnych konsultacji, w trakcie których mieszkańcy obszaru (po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu) będą mieli możliwość skorzystania
z indywidualnego doradztwa/wsparcia. Dzięki indywidualnym konsultacjom z doradcą uczestnicy będą mieli możliwość kompleksowego przygotowania się do procesu pozyskiwania dotacji rozliczania projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich. Osoby zainteresowane, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu będą miały możliwość spotkać się z doradcą.

 

Od dnia 10 lipca 2023r. ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
na następujące:

 

- poniedziałek – od godz. 700 do godz. 1500

- wtorek – od godz. 700 do godz. 1600

- środa – od godz. 700 do godz. 1500

- czwartek – od godz. 700 do godz. 1500

- piątek - od godz. 700 do godz. 1400