OGŁOSZENIE

      Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym Gmina Cieszanów jako organizator gminnych przewozów pasażerskich ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy z przewoźnikiem:

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”,

które odbędzie się dnia 30 grudnia 2021 r. o godz. 14:00 w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Sobieskiego 8 w Cieszanowie  w trakcie którego będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.