Serdecznie zapraszamy na premierę filmu dokumentalnego "Ostastnia bitwa 6. Dywizji..." z udziałem prof. Andrzeja Olejki.
Co wiemy o jej udziale w walkach w Kampanii wrześniowej 1939 r.?
Jej typowo małopolskie pułki piechoty i artylerii, biły się przez 20 dni na trasie od Pszczyny po Wielki Las pod Lubaczowem. Jej bitwą o wszystko była bitwa o Radłów i mosty na Dunajcu, a potem rozkaz dla dywizji kierował ją coraz bardziej na Wschód. Do Lwowa do którego zmierzano dywizja nie doszła, kapitulując w rejonie Nowe Sioło, Chotylub, Podemszczyzna. Warto przejechać cały szlak bojowy dywizji by zrozumieć w jakich warunkach się bił, ginął i szedł do niewoli żołnierz, który w 1939 r. dał z siebie wszystko dla obrony Rzeczpospolitej, a uległ przeciwnikowi o kilkakrotnej przewadze w ludziach i sprzęcie.
Produkcja Rohan Multimedia Andrzej Olejko
Scenariusz i reżyseria Andrzej Olejko
Zdjęcia i montaż Jan Gajewski

Za nami uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Cieszanowie.
Gminne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:30 - młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieszanowie wraz z nauczycielami przygotowała montaż słowno-muzyczny.
O godzinie 11:00 w Kościele pw. Świętego Wojciecha w Cieszanowie odprawiona została uroczysta msza święta, sprawowana przez ks. dziekana, dr. Stanisława Solilaka. Po mszy, przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Cieszanowa maszerowano w kierunku cieszanowskiego rynku, gdzie odbyła się dalsza częśc uroczystości. Odegrano i odśpiewano uroczyście Mazurka Dąbrowskiego, powitano przybyłych gości. Kolejnym punktem programu było złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem na cieszanowskim rynku. Wartę honorową pod pomnikiem pełnili cieszanowscy harcerze.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny wręczył uczniom oraz ich rodzicom listy gratulacyjne za wzorowe wyniki nauce. Wyróżnienia przyznane zostały łącznie ze stypendium, którego celem jest promocja uczniów wybitnie uzdolnionych.
Program stypendialny uchwalony w dniu 28 maja 2021 r. uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XXXVII/295/2021 kierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w Gminie Cieszanów o wyróżniającej się średniej ocen z przedmiotów.
Wśród 9 stypendystów mamy 2 absolwentów, którzy uzyskali wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty – otrzymali oni stypendium Cerebrum, oraz 8 uczniów którzy osiągnęli wyróżniającą średnią ocen w klasyfikacji rocznej – otrzymali stypendium Cogitare (w tym jedna uczennica otrzymała jednocześnie stypendium Peritum i Cogitare!).