Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Więcej: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html

Na podstawie umowy z Gminą Cieszanów w ramach projektu Gmina Cieszanów Koduje z LNU zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z możliwości nauki programowania online, poprzez profesjonalną platformę Liga Niezwykłych Umysłów/LNU (na bazie aktualnej umowy dostęp do 31.10.2021), zdobywcę Złotego Medalu Targów EDUTEC 2020. Platforma zawiera kursy programowania i obsługi baz danych w językach C++, Python, Java i SQL. Dzięki zawartej w niej wiedzy, automatycznej i natychmiastowej ocenie rozwiązań użytkowników oraz dostępie do pomocy konsultantów, doskonale wspomaga naukę Informatyki w części dotyczącej  programowania, zarówno w czasie zajęć prowadzonych online przez nauczyciela jak i w ramach nauki indywidualnej. Uczniowie szerzej interesujący się programowaniem znajdą na niej zadania daleko wykraczające poza podstawę programową. Platforma warstwę grywalizacji, w tym m.in. rankingi, osiągnięcia, rangi, misje i wyzwania. Ukończenie kursu z danego języka programowania otwiera także drogę do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego opartego na europejskiej klasyfikacji umiejętności cyfrowych e-CF.

W ubiegłym tygodniu Szkoła Podstawowa im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie dzięki przystąpieniu do OSE i programu mLegitymacja szkolna została wytypowana jako jedna z 2400 szkól z całej Polski do otrzymania Szkolnego Pakietu Multimedialnego. Cieszymy się i serdecznie gratulujemy.

Szkolny Pakiet Multimedialny składa się z 25 tabletów 10’’, wyposażonych w rysik i klawiaturę. Każdy z ich ma włączoną usługę transmisji danych internetowych do wykorzystania do końca tego roku szkolnego. 

Wcześniej, w ramach programu zdalna szkoła i zdalna szkoła+, Gmina Cieszanów zakupiła 60 laptopów które zostały przekazane do szkół, a następnie wypożyczone uczniom jako wsparcie w nauce zdalnej.

ZDALNE WARSZTATY MODELARSKIEJ DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO

W ramach organizacji przedsięwzięć służących ochrony dziedzictwa kulturowego mieszkańców Gminy Cieszanów w okresie 01.08-30.11.2020 Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM”  przeprowadziło  dla dzieci  Gminy Cieszanów zdalne warsztaty pn.  ZDALNE WARSZTATY MODELARSKIEJ DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO. Uczestnicy (30 osób) budowali model zabytku  Gminy Cieszanów: kościół pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Zaprezentowana nowoczesna forma edukacji regionalnej przyczyniła się do wzrostu świadomości w obszarze dziedzictwa kulturowego wśród młodego pokolenia mieszkańców Gminy Cieszanów.

Zabytki sakralne są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego każdej społeczności lokalnej stanowiąc świadectwo minionych epok bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Na obszarze Gminy Cieszanów znajduje się wiele obiektów z różnych okresów historycznych oraz reprezentujących odmienne style architektoniczne. Odgrywając znaczącą rolę w kształtowaniu tradycji i kultury lokalnej tworzą bogate dziedzictwo kulturowe subregionu. Zabytki sakralne, stanowiąc element wspólnej historii, mają pozytywny wpływ na rozwój społeczności lokalnych. Dlatego warto je chronić, warto je znać!  

Zadanie „ZDALNE WARSZTATY MODELARSKIEJ DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO było współfinansowane ze środków Gminy Cieszanów