Niniejsza ankieta dzie bardzo przydatnym elementem podczas tworzenia kolejnej strategii, która mamy nadzieję, żotrzyma kolejnym okresie programowania finansowanie Programu Operacyjnego "Fundusze Europejskie dla Rybactwa".

Ankieta jest anonimowa. 

Badania ankietowe są poufne, ich wyniki zostaną wykorzystane formie zbiorczej wyłącznie celach uzyskania Państwa opinii dotychczasowych działaniach RLGD.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=3ca8e3b3&&b=7cc3103da&&c=cf7caa65

Spichlerz dworski w Nowym Siole to budynek, który jest laureatem I Konkursu „Nasz Zabytek”, a nagrodą jest 1 milion złotych dofinansowania na remont zabytku.

13 czerwca nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Cieszanów a Fundacją Most the Most w sprawie dofinansowania rewaloryzacji budynku. Na jej podstawie Gmina Cieszanów otrzyma od fundacji dotację na pracę związane z pracami renowacyjnymi.

Na uroczystości obecni byli między innymi : Brygida Ślabska – prezes Fundacji Most the Most, Mirosław Szczęśniak –Dyrektor Rozwoju regionu Pionu Relacji i Rozwoju BGK Region Podkarpacki, Alicja Markowicz – podkarpacki oddział BGK, Marcin Kurnik – prezes fundacji Q.

Burmistrz Zdzisław Zadworny wraz z Brygidą Ślabską oraz Mirosławem Szczęśniakiem zasadzili również 7 biało-czerwonych jabłonek w ramach ogólnopolskiej akcji promowania Polski i polskiego trybu życia organizowanej przez fundacje State of Poland.