Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225) oraz zgodnie zUchwałą nr XVI/59/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska"z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

 

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030orazzebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone sąw terminieod dnia 14.03.2023 r. do dnia 18.04.2023 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie informuje, iż przystąpił do realizacji Programu "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" – EDYCJA 2023 finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.