OGŁOSZENIE

      Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym Gmina Cieszanów jako organizator gminnych przewozów pasażerskich ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy z przewoźnikiem:

Nazwa i adres właściwego organizatora: Gmina Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Bezpośrednie zawarcie umowy

Rodzaju transportu oraz linie komunikacyjne: Transport autobusowy na 12 liniach komunikacyjnych:

Cieszanów - Niemstów - Folwarki - Cieszanów

Cieszanów - Nowe Sioło - Cieszanów ul. Czereśnie - Cieszanów

Cieszanów - Cieszanów ul. Czereśnie - Folwarki - Cieszanów

Cieszanów - Folwarki - Niemstów

Cieszanów - Chotylub - Dąbrówka - Gorajec - Cieszanów

Cieszanów - Gorajec - Dąbrówka - Chotylub - Cieszanów

Cieszanów - Nowe Sioło -  Chotylub - Dąbrówka - Gorajec -    Cieszanów

Cieszanów - Żuków - Nowy Lubliniec - Stary Lubliniec - Cieszanów

Cieszanów -  Nowy Lubliniec - Żuków - Stary Lubliniec - Żuków - Cieszanów

Cieszanów -  Doliny - Kowalówka - Żuków - Nowy Lubliniec - Cieszanów

Cieszanów - Nowy Lubiniec - Żuków - Kowalówka - Cieszanów

Cieszanów - Nowe Sioło – Cieszanów

Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 02.01.2023 r.

Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego

    transportu zbiorowego: 02.01.2023-31.12.2023    

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

            Zdzisław Zadworny