We środę 20 marca w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów na realizację projektu „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

W podpisaniu umowy uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Cieszanów Zdzisław Zadworny oraz Krystyna Wróblewska Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Z Gminy Cieszanów w  projekcie udział biorą: Szkoła Podstawowa im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Moralewicz w Dachnowie.

Planowane jest wprowadzenie do szkół podstawowych innowacji pedagogicznej dotyczącej nauczania w klasach 4-8 przedmiotu informatyka z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej oraz zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej. Planuje się organizację w szkołach zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej i programowania robotów, konkursów i obozów robotycznych, oraz warsztaty promujące robotykę, naukę programowania, nauczanie STEAM.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych w województwie podkarpackim ukierunkowanych na rozwój u uczniów i uczennic szkół podstawowych ważnych na rynku pracy kompetencji w zakresie robotyki i programowania w okresie od maja 2023r. do grudnia 2029r.