Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz.U. z 2023 poz. 2674), stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminach:

- od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

- od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. wraz z fakturami VAT lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2024r. do 31 lipca 2024 r.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej: https://cieszanow.pl/ w zakładce „Pliki” lub otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie  do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłaty będą realizowane (po otrzymaniu dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego) w terminach:

– do 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
– do 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.