Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

z a p r a s z a

przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na spotkanie, które odbędzie się dnia 7 lutego 2024 roku  (środa) o godz. 16:00, w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.

Celem spotkania będzie umówienie spraw bieżących, współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz powołanie komisji konkursowej.