Pomnik w hołdzie mieszkańcom wysiedlonym w 1943 roku do III Rzeszyna niewolnicze, przymusowe roboty.

 

Miejscowość Niemstów od 2021 roku uczestniczy w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2021-2025. W tym roku Gmina Cieszanów złożyła wniosek o udzielenie dotacji na budowę pomnika w hołdzie mieszkańcom wysiedlonym w lipcu 1943 roku na niewolnicze, przymusowe roboty do III Rzeszy.

Była to akcja pacyfikacyjno - wysiedleńcza „Werwolf”. Objęci nią niemstowianie zostali w bardzo krótkim czasie w brutalny sposób wyrwani ze swych rodzin i środowiska, pozostawiając cały dobytek, wyjeżdżając w nieznane, gdzie spotkali się z wrogością i pogardą, niekiedy przymierając głodem. Stanowili tanią siłę roboczą dla niemieckiego przemysłu
i rolnictwa.

Rok 1945 nie był końcem ich gehenny, wracali na własną rękę do kraju w czasie czyhających niebezpieczeństw. Część z nich do dzisiaj nie uporała się z psychicznymi
i fizycznymi następstwami czasu wojny, innym doznane przeżycia bardzo długo spędzały sen z powiek.

Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu o powierzchni 0,0640 ha poprzez wykonanie m.in.: pomnika, utwardzonych alejek, chodnika, nasadzeń szaty roślinnej
w postaci drzew liściastych, krzewów iglastych, żywopłotu, tablic informacyjnych.

Mieszkańcy w 80. rocznicę chcą złożyć hołd i upamiętnić to nieludzkie i tragiczne wydarzenie w historii miejscowości.