Zgodnie z zapisami § 9 umowy darowizny laptopów z programu „Granty PPGR” przypominamy:

Przyjmujący zobowiązany będzie do dwukrotnego złożenia oświadczenia o stanie technicznym otrzymanego sprzętu do Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Pierwszy termin złożenia oświadczenia to wrzesień 2023 r.

Drugi termin złożenia oświadczenia to wrzesień 2024 r. „

Oświadczenia proszę wypełnić przez osobę która była stroną umowy. Na dole oświadczeń proszę o wpisywanie numeru seryjnego znajdującego się na dolnej klapie laptopa lub na pudełku. Wypełnione proszę składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

docx

wzór oświadczenia rodzica

Rozmiar: 130.71 kb