Wsparcie doradcy !

 Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w ramach projektu „Dotacja – szansą dla mnie!” organizuje wsparcie doradcy. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej: osób planujących podjąć działalność gospodarczą i osób prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, liderów organizacji pozarządowych i ich partnerów społecznych oraz osób chcących skorzystać ze środków unijnych.

Najbliższe wsparcie doradcy/konsultacje zaplanowano w terminie 25 lipca 2023r.,
w przypadku dużej ilości zgłoszeń zostanie wyznaczony kolejny termin.

 Spotkania będą miały charakter indywidualnych konsultacji, w trakcie których mieszkańcy obszaru (po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu) będą mieli możliwość skorzystania
z indywidualnego doradztwa/wsparcia. Dzięki indywidualnym konsultacjom z doradcą uczestnicy będą mieli możliwość kompleksowego przygotowania się do procesu pozyskiwania dotacji rozliczania projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich. Osoby zainteresowane, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu będą miały możliwość spotkać się z doradcą.

 

Wsparcie doradcy będzie się odbywało w biurze LGD, po wcześniejszym uzgodnieniu
i zarezerwowaniu terminu konsultacji.

 Ekspert: Marzena Cieślak

Miejsce: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45,
37-600 Lubaczów.

 Aby wziąć udział w konsultacjach prosimy zgłaszać się osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod nr telefonu 573339677.

 Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo udziału mają osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w konsultacjach w w/w zakresie, zgodnie
z Regulaminem.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej LGD pod linkiem:  https://lgdlubaczow.pl/indywidualne-konsultacje-z-doradca-w-lokalnej-grupie-dzialania-rozwoj-ziemi-lubaczowskiej/

Liczba miejsc jest ograniczona.

 Serdecznie zapraszamy.