Spichlerz dworski w Nowym Siole to budynek, który jest laureatem I Konkursu „Nasz Zabytek”, a nagrodą jest 1 milion złotych dofinansowania na remont zabytku.

13 czerwca nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Cieszanów a Fundacją Most the Most w sprawie dofinansowania rewaloryzacji budynku. Na jej podstawie Gmina Cieszanów otrzyma od fundacji dotację na pracę związane z pracami renowacyjnymi.

Na uroczystości obecni byli między innymi : Brygida Ślabska – prezes Fundacji Most the Most, Mirosław Szczęśniak –Dyrektor Rozwoju regionu Pionu Relacji i Rozwoju BGK Region Podkarpacki, Alicja Markowicz – podkarpacki oddział BGK, Marcin Kurnik – prezes fundacji Q.

Burmistrz Zdzisław Zadworny wraz z Brygidą Ślabską oraz Mirosławem Szczęśniakiem zasadzili również 7 biało-czerwonych jabłonek w ramach ogólnopolskiej akcji promowania Polski i polskiego trybu życia organizowanej przez fundacje State of Poland.

Zamysłem akcji jest sadzenie jabłonek w reprezentatywnych miejscach miast i miasteczek, nie tylko po to by upiększały okolicę, ale również spowodowały, by pierwszym skojarzeniem na myśl o Polsce była ekologia, natura.

Budynek spichlerza użytkowany dotychczas głównie jako powierzchnia magazynowa, w czasie trwania cieszanowskich festiwali rockowych pełni funkcję centrum działalności organizacji pozarządowych. Wykorzystywany jest wtedy do wystaw, prelekcji, a nawet pokazów filmów. Historię, którą zbudował wokół takiego rodzaju działalności władze postanowiły do stworzenia Cieszanów Music Experience, czyli miejsca, które cały rok żyje muzyka i działalnością społeczną.

Dzięki środkom z fundacji i pracy zespołu działaczy z Cieszanowa na czele z Burmistrzem Zdzisławem Zadwornym stworzone zostanie miejsce, które będzie łączyło działalność organizacji pozarządowych i działalność muzyczną. Trzy piętra zostaną zagospodarowane na miejsca spotkań mieszkańców i lokalnych działaczy. Znajdzie się tam między innymi muzeum rocka i nie tylko, miejsce dla Kół Gospodyń Wiejskich, sale muzyczne na zasadzie laboratoriów, które mają być miejscem zabaw dla całych rodzin oraz studia nagraniowe.

W czasie CieszFanów Festiwalu organizowany jest konkurs dla młodych zespołów, które chcą pokazać swoją twórczość i zawalczyć o szansę zagrania na dużej scenie. Pomysł zbudowania studia nagraniowego to kontynuacja zamysłu wspierania zespołów, które chcą pokazać się na cieszanowskiej scenie. Miejsce to ma służyć każdemu twórcy, który będzie chciał rozwijać się muzycznie.

Spichlerz po ukończeniu będzie nie tylko cieszanowskim cetrum muzyki, ale również miejscem ciekawych spotkań i zabaw.

IMG0444
IMG0471
IMG0501
IMG0507
IMG0511
IMG0518
IMG0538
IMG0550
IMG0591